Video và hình ảnh thánh lễ cắt băng khánh thành nhà Mục Vụ và làm phép tượng đài Nữ Vương Tử Đạo

Ngày đăng:14-11-2014 |12:17 PM | 2949 Lượt xem

Ngày 9/11/2014 Đức Cha Giáo Phận Vũ Văn THiên đã về Giáo xứ Đông Xuyên dâng thánh lễ tạ ơn, và cắt băng khánh thành ngôi nhà Mục Vụ và thánh hóa tượng đài Nữ Vương Từ Đạo.

Nhân vào đây xem ảnh qua facebook

Chia sẻ
Từ khóa

Ý kiến phản hồi