Thông báo của Tòa Giám mục về việc bổ nhiệm và thuyên chuyển linh mục

Ngày đăng:18-05-2014 |4:22 AM | 1757 Lượt xem

Thông báo của Tòa Giám mục về việc bổ nhiệm và thuyên chuyển linh mục

 

   Tòa Giám Mục Hải Phòng

46 Hoàng Văn Thụ - Hải Phòng

-------- ***----------                        Hải Phòng, ngày 10 tháng 05 năm 2014

 

THÔNG BÁO CỦA TÒA GIÁM MỤC

Về việc bổ nhiệm và thuyên chuyển linh mục trong Giáo phận

Kính gửiQuý Cha Hạt Trưởng, Quý Cha,

               Quý Tu sĩ nam nữ, Quý Ban hành giáo và Anh Chị em tín hữu

 Căn cứ vào nhu cầu thực tế của các giáo xứ, Ban Tư vấn đã họp ngày 02-05-2014, với nội dung sắp xếp nhân sự trong Giáo phận. Được phép của Đức Giám mục Giáo phận, Tòa Giám Mục xin thông báo chương trình bổ nhiệm và thuyên chuyển các Cha trong Giáo phận sắp tới như sau:

1. Cha Hilariô Nguyễn Thế Cường được bổ nhiệm làm chính xứ Mỹ Động đồng thời quản nhiệm xứ An Thủy và Kim Bào;

 2. Cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Sách được bổ nhiệm làm chính xứ Nam Am đồng thời quản nhiệm xứ Liêm Khê;

3. Cha Đaminh Cao Văn Đức được bổ nhiệm làm chính xứ Tiên Đôi đồng thời quản nhiệm xứ Xuân Hòa và Đông Xuyên;

4. Cha Gioakim Nguyễn Văn Thăng được bổ nhiệm làm chính xứ An Quý đồng thời quản nhiệm xứ Hội Am và Vạn Hoạch;

5. Cha Giuse Hoàng Văn Thiều được bổ nhiệm làm chính xứ Trung Nghĩa;

6. Cha Phêrô Vũ Văn Thìn được bổ nhiệm làm chính xứ Bùi Xá đồng thời quản nhiệm xứ Phần Lâm;

7. Cha Tôma Nguyễn Hữu Khang được bổ nhiệm làm chính xứ Mặc Cầu;

8. Cha Gioakim Đặng Văn Hoàng được bổ nhiệm làm chính xứ Kẻ Bượi đồng thời quản nhiệm xứ Ba Đông;

9. Cha Inhaxiô Đoàn Như Quý được bổ nhiệm làm chính xứ Đáp Khê đồng thời quản nhiệm xứ Trung Hà;

10. Cha Giuse Hoàng Văn Khiển được bổ nhiệm làm chính xứ Đào Xá;

11. Cha Giuse Nguyễn Trần Châu được bổ nhiệm làm chính xứ Lương Khê;

12. Cha Phêrô Nguyễn Văn Đảo được bổ nhiệm làm chính xứ Văn Mạc đồng thời quản nhiệm xứ Nhan Biều và xứ Hào Xá;

13. Cha Antôn Vũ Văn Học được bổ nhiệm làm chính xứ Đồng Xá, đồng thời trợ lý Văn phòng Tòa Giám mục;

14. Cha Giuse Bùi Hữu Duy tạm thời phụ tá Cha Đaminh Nguyễn Chấn Hưng;

15. Cha Giuse Nguyễn Văn Chiến phụ tá Cha Giuse Nguyễn Xuân Đài;

16. Cha Augustinô Hoàng Ngọc Toàn phụ tá Cha Tổng Đại Diện;

17. Cha Toma Đỗ Đức Lượng phụ tá Cha Gioakim Nguyễn Đức Báu;

18. Cha Giuse Nguyễn Văn Huy phụ tá Cha Đaminh Cao Văn Đức;

19. Cha Đaminh Nguyễn Văn Phòng trong thời gian chuẩn bị đi du học sẽ quản nhiệm xứ Kim Côn.

Xin Quí Cha Hạt Trưởng lo liệu và hướng dẫn các Ban Chánh trương trong việc tổ chức đón Cha xứ mới. Xin Quí Cha, Quí nam nữ tu sĩ và Anh chị em cầu nguyện, để chương trình thuyên chuyển này được thực hiện cách tốt đẹp, đem lại nhiều lợi ích thiêng liêng cho Dân Chúa.

   

                                Lm. Giuse Nguyễn Văn Thông                    

                                  Tổng Đại Diện Giáo Phận

Nguồn : gphaiphong.org

Chia sẻ
Từ khóa

Ý kiến phản hồi