Tin Giáo phận

Thư gửi sinh viên, học sinh Công giáo nhân dịp mừng lễ Chúa Giáng Sinh 2019
Thư gửi sinh viên, học sinh Công giáo nhân dịp mừng lễ Chúa Giáng Sinh 2019
Thư gửi sinh viên, học sinh Công giáo nhân dịp mừng lễ Chúa Giáng Sinh 2019
Thư Mục vụ của Đức Giám mục nhân dịp Mùa Chay 2017
Thư Mục vụ của Đức Giám mục nhân dịp Mùa Chay 2017
Mùa Chay thánh là điểm nhấn quan trọng trong đời sống Kitô hữu. Mùa Chay vừa mời gọi chúng ta hoán cải đổi mới tâm hồn, vừa hướng chúng ta về lễ Phục Sinh, là cuộc chiến thắng của Chúa Giêsu trên sự chết. Chúng ta hãy bước vào mùa...