Thông báo chương trình Đại hội Giới trẻ giáo hạt Hải Dương

Ngày đăng:22-06-2018 |9:49 AM | 681 Lượt xem

Để các bạn trẻ tham dự Đại hội Giới trẻ của giáo hạt Hải Dương một cách hiệu quả, Ban tổ chức xin thông báo chương trình chi tiết của Đại hội Giới trẻ như sau:

Giáo phận Hải Phòng
  Giáo hạt Hải Dương

THÔNG BÁO 
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ GIÁO HẠT HẢI DƯƠNG
CHÚA NHẬT, NGÀY 24 THÁNG 6 NĂM 2018
Kính thưa quý Cha
Để các bạn trẻ tham dự Đại hội Giới trẻ của giáo hạt Hải Dương một cách hiệu quả, Ban tổ chức xin thông báo chương trình chi tiết của Đại hội Giới trẻ như sau:
 
* 8 giờ 00 – 8 giờ 45: Tập trung, khởi động (cha Hân phụ trách)
* 8 giờ 45 – 9 giờ 00: Ôn hát

I.  9 giờ 00 – 9 giờ 45: Cha Giuse Dương Hữu Tình chia sẻ đề tài: “Người trẻ Công giáo Hải Dương sống đức tin hôm nay”
* 9 giờ 45 – 10 giờ 00: Giải lao

II.  10 giờ 00 – 11 giờ 00: Cha Giuse Dương Hữu Tình giúp các bạn trẻ Công giáo Hải Dương sống mầu nhiệm Thánh giá: Suy niệm - cầu nguyện theo Đàng Thánh Giá
* 11 giờ 15: Ăn trưa, nghỉ ngơi
* 13 giờ 00 - 13 giờ 30: Tập trung, khởi động (cha Hân phụ trách)

III.  13 giờ 30 – 14 giờ 30: Cha Giuse Dương Hữu Tình hướng dẫn các bạn trẻ Công giáo Hải Dương quyết tâm theo Chúa Giêsu
* 14 giờ 30 – 14 giờ 45: Giải lao
* 14 giờ 45 – 15 giờ 00: Ôn hát lễ

IV.  15 giờ 00: Thánh lễ (Đức cha Giuse chủ tế)
-  Bộ lễ: Ca lên đi 2
- Ca nhập lễ: Bài hát: Lên Đền Thánh
- Dâng lễ: Bài hát: Xin dâng lên Ngài
- Hiệp lễ: Bài hát: Gieo mầm tin yêu
- Tạ lễ: Bài hát: Như Cha sai Thầy
 
Xin quý Cha mang lễ phục trắng để dâng lễ Truyền giáo và mang áo chùng thâm (soutane) để đi đàng Thánh giá với giới trẻ của giáo xứ mình (Giờ thứ hai trong chương trình là Giờ suy niệm đàng Thánh giá, giới trẻ mỗi giáo xứ sẽ vác Thánh giá một đàng và đọc suy niệm).
 
Hải Dương, ngày 19 tháng 6 năm 2018
  Thay mặt Ban tổ chức
    Linh mục Giuse Dương Hữu Tình
Chia sẻ
Từ khóa

Ý kiến phản hồi