Video: Suy niệm cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô: Câu chuyện về Nhà Tiệc Ly

Ngày đăng:10-06-2014 |2:48 AM | 1624 Lượt xem

Chia sẻ
Từ khóa

Ý kiến phản hồi