Videos Thánh lễ tượng niệm Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem

Ngày đăng:18-04-2017 |12:45 PM | 566 Lượt xem

Videos Lễ Lá tại giáo xứ Đông Xuyên: 

https://youtu.be/bUKcRUMAL5w

Chia sẻ
Từ khóa

Ý kiến phản hồi