Vui Cười

Bí quyết xét mình... cho các ông chồng
Bí quyết xét mình... cho các ông chồng
Vui cười, cười cho vui... một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ... nhưng "trong thói đời cười ra nước mắt", vui cũng ra nước mắt, buồn nước mắt cũng ra mà... vẫn phải cười. "Ngậm bồ hòn làm ngọt" là thế!
Trên Thiên Đàng Có Sự Gian Lận Không
Trên Thiên Đàng Có Sự Gian Lận Không
Ngày kia, Chúa Cha bỗng nhận ra trên Thiên Đàng sao bát nháo quá: đông đảo hạng người xuất hiện nhộn nhịp hẳn lên, bèn gọi Thánh Phêrô đến và hỏi: